På Finn-Guilds extra årsmöte den 30 september 2017 fattades beslutet att Finn-Guild ska läggas ner. Verksamheten upphör i slutet av oktober 2017. Det innebär också att välgörenhetsarbetet som fick sin början då Finn-Guild grundades år 1965 upphör.  

 

It was decided at Finn-Guild's Extraordinary General Meeting on 30 September 2017 that Finn-Guild will cease its operations by the end of October 2017. This will mark an end to Finn-Guild's charity work, which it has done since its establishment in 1965.

Support

Looking for a friend in the UK? Friendship Network might be able to help.

Subscribe to Finn-Guild RSS

UK  Facebook - Finn-Guild  Twitter - @FinnGuild  Pinterest - Finn-Guild  Instagram - @finnguild

FI  Facebook - Finn-Guild Finland  Twitter - @FinnGuildSuomi