Beslutet på årsmotet: Finn-Guild läggs ner

På Finn-Guilds extra årsmöte den 30 september 2017 fattades beslutet att Finn-Guild ska läggas ner. Verksamheten upphör i slutet av oktober 2017. Det innebär också att välgörenhetsarbetet som fick sin början då Finn-Guild grundades år 1965 upphör.  

Beslutet att lägga ner organisationen togs med ett tungt hjärta. Under de senaste fem åren har flera försök gjorts att omstrukturera och återuppliva Finn-Guild. Först skar organisationen ner på verksamhetskostnaderna så att de skulle motsvara de tillgängliga resurserna. Den viktigaste omstruktureringen var att kontakta och återknyta banden till medlemmarna genom tre verksamhetsområden: språk, kultur och samhälle. 

Finn-Guilds resurser har minskat rejält på grund av att inkomsterna från medlemsavgifter sjunkit. Inkomsterna från Guild Travel Ltd har sinat på grund av förändringar på resemarknaden. Finn-Guilds inkomster har krympt till den grad att det blivit svårt att fortsätta med verksamheten på ett hållbart sätt. Finn-Guild har ansökt om finansiering från flera framstående investerare, men ansökningarna har inte godkänts. 

På årsmötet konstaterades det att det trots ansträngningarna inte var möjligt att återuppliva organisationen. På årsmötet fattades beslutet att ställa in medlemsskapen och lägga ner organisationen. Finn-Guild ber sina medlemmar att avbryta eventuella direktdebiteringar för medlemsavgiften. Vi kommer inte att ha möjlighet att återbetala medlemsavgifterna i framtiden. 

Det beslöts också att eventuella kvarstående tillgångar kommer att doneras till Finlands Sjömanskyrka i London och till Finn-Guild Finland Ab utgående från antalet Finn-Guild medlemmar i de länder där organisationen är aktiv. Finn-Guild Finland Ab fortsätter sin verksamhet som en självständig och separat organisation (läs mer på sidan 12). 

Om du har några frågor eller problem rörande ditt medlemskap, vänligen kontakta oss på mail@finn-guild.org. 

Den finska kvällsspråkkursen fortsätter som vanligt under höstterminen 2017 och de Finska Skolorna i Storbritannien fortsätter sin verksamhet som förut. 

Under Finn-Guilds femtio år långa historia hittas mycket att fira. Organisationen har visat vad folkgrupper kan uppnå då vi arbetar tillsammans och bryr oss om varandra. Finn-Guild har med glädje fungerat som en länk mellan individer, samhällen och organisationer i Storbritannien och i Finland. Finn-Guilds arv och anda fortsätter i de lokala utlandsfinska organisationerna som nu är etablerade runt om Storbritannien. Det här numret av Links innehåller information om dessa organisationer. Finn-Guild uppmuntrar sina medlemmar att stöda dessa lokala grupper och på så sätt hjälpa till att fortsätta vårt arbete att bevara språket, kulturen och samhället. 

 

UK  Facebook - Finn-Guild  Twitter - @FinnGuild  Pinterest - Finn-Guild  Instagram - @finnguild

FI  Facebook - Finn-Guild Finland  Twitter - @FinnGuildSuomi