På Finn-Guilds extra årsmöte den 30 september 2017 fattades beslutet att Finn-Guild ska läggas ner. Verksamheten upphör i slutet av oktober 2017. Det innebär också att välgörenhetsarbetet som fick sin början då Finn-Guild grundades år 1965 upphör.  

 

Finn-Guildin vuosikokouksessa 30.9.2017 päätettiin, että Finn-Guild lopettaa toimintansa lokakuun 2017 loppuun mennessä. Näin ollen Finn-Guildin jo vuodesta 1965 lähtien tekemä hyväntekeväisyystyö suomalais-brittiläisen yhteisön hyväksi on tullut tiensä päähän. 

Tilaa syöte Finn-Guild RSS

UK  Facebook - Finn-Guild  Twitter - @FinnGuild  Pinterest - Finn-Guild  Instagram - @finnguild

FI  Facebook - Finn-Guild Finland  Twitter - @FinnGuildSuomi